Author: Anders Bergman

Anders Bergman MSc, MA
(About) Om:
Som ansvarig utgivare förespråkar Anders lättförståeligt innehåll både genom texter och video. Anders har flerårig erfarenhet av att skriva och skapa guider för att hjälpa människor förstå spelberoende, mentala utmaningar och varför vi gör saker.

Anders är en problemlösare som gärna går sin egen väg. Hans skrivsätt karaktäriseras av berättande, utmana status quo (för honom är inget heligt), och att använda samma språk som personen som läser texten använder (ja, det betyder att han svär ibland). Han skriver för att hjälpa människor, inte för att vara någon till lags.

Anders är utbildad civilingenjör och civilekonom vid Luleå Tekniska Universitet. I över 20 år har han studerat personlig utveckling och psykologi genom samtal, coaching, böcker och kurser.

Medicinsk frånskrivning:
QuitGamble.com inriktar sig på att hjälpa människor att bli lyckligare. Vi anser att alla har rätt till stöd för spelproblem. Vi gör vårt bästa för att hjälpa människor genom en tuff period. Vi är inte medicinskt utbildade. Vi är varken läkare eller psykologer. Våra guider och kurser ska ses som självhjälpsverktyg. Vårt mål är att hjälpa människor slå sig fri från sitt beroende genom att hjälpa dem förstå vad som orsakar det, och sedan hjälpa dem hantera dessa orsaker på ett annat sätt.