Anders Bergman

Anders Bergman MSc, MA (About) Om: Som ansvarig utgivare förespråkar Anders lättförståeligt innehåll både genom texter och video. Anders har flerårig erfarenhet av att skriva och skapa guider för att hjälpa människor förstå spelberoende, mentala utmaningar och varför vi gör saker. Anders är en problemlösare som gärna går sin egen väg. Hans skrivsätt karaktäriseras av berättande, utmana status quo (för honom är inget heligt), och att använda samma språk som personen som läser texten använder (ja, det betyder att han svär ibland). Han skriver för att hjälpa människor, inte för att vara någon till lags. Anders är utbildad civilingenjör och civilekonom vid Luleå Tekniska Universitet. I över 20 år har han studerat personlig utveckling och psykologi genom samtal, coaching, böcker och kurser. Medicinsk frånskrivning: QuitGamble.com inriktar sig på att hjälpa människor att bli lyckligare. Vi anser att alla har rätt till stöd för spelproblem. Vi gör vårt bästa för att hjälpa människor genom en tuff period. Vi är inte medicinskt utbildade. Vi är varken läkare eller psykologer. Våra guider och kurser ska ses som självhjälpsverktyg. Vårt mål är att hjälpa människor slå sig fri från sitt beroende genom att hjälpa dem förstå vad som orsakar det, och sedan hjälpa dem hantera dessa orsaker på ett annat sätt.
 • Comparison of QG and Facebook

  Comparison of QG and Facebook

  I’ve been a proud member of Facebook for the past 14 years. Okay, a proud member might be an overstatement, but as vain as I sometimes am, I see myself […]

  Continue reading

 • Schedule Zoom Meetings

  Schedule Zoom Meetings

  We’re dedicated to providing you with the best possible tools to quit gambling. At this stage, we can’t provide meetings like Gamblers Anonymous. Hopefully, that will be a feature in […]

  Continue reading

 • Gamification – Upcoming function

  Gamification – Upcoming function

  We have designed QuitGamble.com to offer our members a chance to help themselves, by helping others. We believe this is one of the keys to kick gambling addiction’s ass! We […]

  Continue reading

 • Join something bigger

  Join something bigger

  QuitGamble.com is designed to encourage people to regain control over their lives. To add some extra spices, we decided to add a point system. For each task, video, and forum […]

  Continue reading

 • Buddy Function

  Buddy Function

  We’re currently building a Buddy function for QuitGamble.com. The idea is to give each member a Buddy to discuss and follow up with.   QuitGamble.com is online-based. It has both […]

  Continue reading

 • Yesterday something fantastic happened…

  Yesterday something fantastic happened…

  I went out for a walk in the evening. It was raining, snowing and windy… Like the weather gods couldn’t decide what to throw at us. After 40 minutes even […]

  Continue reading

 • Boredom and gambling addiction

  Boredom and gambling addiction

  Is there a connection between boredom and gambling addiction? Today, people don’t know how to handle boredom. In a study published in the International Journal of Mental Health and Addiction1, […]

  Continue reading

 • Set inspiring goals

  Set inspiring goals

  This is the introduction to our goal-setting program. If you like it, sign up for free to get full access today! How would you like to beat Tiger Woods in […]

  Continue reading

 • Small and easy things to improve your health

  Small and easy things to improve your health

  Constant worries can make anyone feel bad. This is an introduction to our health block. It’s meant to inspire you with small and easy things that can have a profound […]

  Continue reading

 • Get a job you want

  Get a job you want

  Do you need some inspiration to get a job? What do you want to do? Wanna work from home? This the introduction to our job block. Let yourself get inspired […]

  Continue reading