[rank_math_breadcrumb]

Alternativ till Gambler Anonymous

Innan vi säger något annat, vi ser inte QuitGamble.com som en konkurrent till Gamblers Anonymous, GA. Det viktiga för oss är inte vilken metod som används, utan att du hittar något som fungerar för dig! Om 12-steg fungerar, kör hårt! Om du behöver ett alternativ till Gamblers Anonymous kan QuitGamble.com vara något för dig.

Gambler Anonymous har hjälpt många med sitt tolvstegsprogram i över 60 år. De fokuserar främst på fysiska möten, även om Covid gjorde att en del möten sköts online nu. GA finns över hela världen och deras stödgrupper är fulla av fina människor. Bra jobbat!

Gambler Anonymous, Anonyma spelare, har varit ”stället” personer sökt hjälp för spelberoende. Tyvärr fungerar inte 12-steg för alla, och många fortsätter att tampas med spelproblem. Kanske ännu viktigare, över 80% av alla spelberoende söker aldrig hjälp. 80%!

Det är inget tal om att GA inte gör ett bra jobb, men det finns utrymme för alternativ till 12 steg. I den här artikeln jämför vi Gambler Anonymous och QuitGamble.com. Vi kommer diskutera vilka metoder plattformarna använder.

3 orsaker till att 80% av spelberoende inte söker hjälp

Vi tror de viktigaste orsakerna till att människor inte söker hjälp för spelproblem är stolthet, rädsla, skam och tanken att ”jag är annorlunda”.

GA har en tydlig struktur och alla är välkomna till deras möten. Men, i det första steget måste du erkänna att du har spelproblem och ännu svårare, medge att du är maktlös inför ditt spelmissbruk. Du måste:

  1. Medge att du har problem
  2. Medge att du är maktlös
  3. Göra det framför främmande människor

För många är steg 1 ett stort problem. Många är för stolta för att erkänna att de har problem med någonting. Att gå till ett möte fullt av främlingar och dessutom tvingas medge att man problem blir för mycket.

Självklart håller vi med om att det är bra om personen erkänner att hen har problem. Men, det är inte en deal-breaker för oss på QuitGamble.com. På QuitGamble.com är det viktigare att du bekantar dig med den hjälp som finns att få. Vi blir därmed ett alternativ till anonyma spelare.

För oss innebär ett medgivande att man är ”maktlös inför beroendet” att man gör personen till ett offer. Vi vill ge kraft åt, inspirera och få personen att tro på sig själv. Vi gör det genom att uppmuntra och utmana våra medlemmar. Målet är att gradvis bygga upp självförtroende och självkänsla.

På QuitGamble.com vill vi sänka tröskeln för att få igång människor så mycket som möjligt. Vi har skapat en plattform som är enkel och rolig att använda samtidigt som den är tillgänglig dygnet runt. För oss är det viktigare att personen arbetar med de underliggande faktorerna bakom beroendet än att de slutar spela direkt. Målet är att hjälpa personen sluta spela, men för att det ska vara hållbart så måste de underliggande orsakerna till beroendet hanteras. Därför har QuitGamble.com inget speciellt fokus på antalet spelfria dagar tillskillnad mot GA.

Även om GA står för anonymitet, kan man inte vara helt anonym. Man kanske inte behöver uppge sitt namn, men man visar sitt ansikte och det är mer än vad många kan tolerera. Online kan du vara helt anonym. På QuitGamble.com kontrollerar vi inte vad våra medlemmar heter. De kan använda vilket namn som helst.

Fysiska möten är kraftfulla. Svårigheten är att få dit en person med låg motivation. Stödmöten för spelberoenden kan kännas skrämmande och många är inte redo att gå på möten. Online behöver man inte gå någonstans. Man kan vara hemma och arbeta i den takt man vill.  

Varför Gambler Anonymous inte fungerar för vissa

GA 12 stegsmetod har använts länge. För många fungerar den utmärkt. GA kan vara det perfekta valet. Andra får det inte att fungera. Här är några orsaker till varför GA inte passar alla.

  • Folk fastnar ofta på steg 1.
  • Allt fokus ligger på att hålla sig borta från att spela, inte vad som orsakar beroendet
  • Om man får ett spelåterfall är man tillbaka på ruta 1.

I 12 stegsprogrammen tar man ett steg i taget. För att nå nästa steg måste man göra, erkänna eller tro vissa saker. Ibland är det svårt och en person fastnar. På QuitGamble tror vi inte processen att sluta spela är linjär. Resan kommer gå upp och ner. Ibland är det svårare än annars, och ett återfall kan ge nya perspektiv. Fokus ligger på att förstå vad som förorsakar smärta i personens liv och sedan arbeta specifikt med de områdena.

Den största skillnaden mellan GA och QuitGamble.com är olika mål. För GA är målet att skapa en ”nykter”, spelfri spelberoende. Målet är att hjälpa personen att aldrig spela igen. Men en gång spelberoende alltid spelberoende.

När processen fokuserar på att hjälpa människor hålla sig borta från spel är det lätta att glömma bort vad som skapade beroendet från början. På QuitGamble.com tror vi smärta orsakar beroende. Spelandet är bara ett sätt att fly undan smärtan. Spelandet är inte orsaken till beroendet. Om en person bara håller sig borta från spelandet, men inte arbetar med den underliggande smärtan betyder det att risken för återfall eller att hen byter beroende är hög. 

Målet på QuitGamble.com är att hjälpa människor bli lyckligare och fria. Vi tror att en lycklig person är mer motståndskraftig mot beroende eftersom en lycklig person upplever mindre smärta.

Att räkna spelfria dagar kan vara ett sätt att motivera människor. Men om allt fokus handlar om att hålla sig borta från spel betyder ett återfall i spel att personen måste börja om. Indirekt blir person ”straffad” för sitt återfall.

Vi tror återfall är en del av processen att sluta spela. Alla nya medlemmar rekommenderas att skapa en förändringsplan. En förändringsplan är dynamisk, vilket betyder att den uppdateras hela tiden. Ett återfall ge mycket information och kan därför göra förändringsplanen mer robust. När förändringsplanen kombineras med kursen i Nonviolent Communication får medlemmarna flera verktyg för att hantera återfall och skammen de ofta känner i samband med återfall.

Slutsats

QuitGamble.com och Gamblers Anonymous har olika angreppssätt. I den här artikeln har vi visat hur QuitGamble.com kan vara ett alternativ till Gamblers Anonymous för att sluta spela. GA har en rigorös 12-stegsprocess med en stor organisation av seniora medlemmar. QuitGamble.com är online baserat och hanterar spelproblem på ett annorlunda sätt. QuitGamble fokuserar på smärta -orsakerna som skapat spelberoendet, medan GA fokuserar på spelandet.

Vi konkurrerar inte med GA. Vi siktar på att bli ett alternativ till GA 12 steg med en online plattform som är lättillgänglig och enkel att använda. Vi tror även att QuitGamble.com kan användas i kombination med GA för den som vill. Valet är ditt, det viktiga för oss är att du får det stöd du behöver för att sluta spela. Lycka till! 

[authors]