Spelfriheten – Ett QuitGamble Alternativ?

Vill du sluta spela och letar efter hjälp. I Sverige finns det en del hjälp att få. Spelfriheten är ett alternativ. Är Spelfriheten gratis? Vissa saker de gör är gratis, andra kostar pengar. I den här artikeln ska vi titta till närmare på vilken spelberoende hjälp de erbjuder. Vi kommer även gå igenom några kostnadsfria alternativ till Spelfriheten. 

Vad är Spelfriheten?

Spelfriheten är ett svenskt företag som grundades 2017 med målet att erbjuda behandling för människor som lider av spelberoende och deras anhöriga. Initiativet tog form i samband med att spelberoende blev sjukdomsklassat och infördes i både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 2018. Företaget har sedan sin start samarbetat med spelare, anhöriga och erfarna beroendeterapeuter för att utforma en effektiv behandling. Fokus ligger på att hjälpa individer att sluta spela, hitta frihet och lycka, oavsett deras bakgrund och historia.

Hur arbetar Spelfriheten?

Spelfriheten har utvecklat en modell för att tackla de komplexa problemen kring spelberoende. De erbjuder digital öppenvårdsbehandling som kan påbörjas inom endast 5 arbetsdagar från anmälan. Deras behandling sker via Zoom och kombinerar både gruppbehandling och individuella samtal med en terapeut. Spelberoende behandling är uppdelad i två steg. Det först steget är en intensivkurs som sträcker sig över 16 veckor Anhöriga blir också involverade i processen, och regelbundna självhjälpsmöten anordnas för att stödja ett spelfritt liv. Det andra steget är underhållsmöten för att hålla dig spelfri.

Spelfrihetens behandlingsupplägg

Behandlingen hos Spelfriheten tar en omfattande och mångfacetterad approach till att hantera spelberoende. Den börjar med en djupgående förståelse för beroendesjukdomens biologiska, psykologiska och sociala aspekter. Den spelberoende lär sig att identifiera och undvika triggermiljöer samt att ta personligt ansvar för sina val för att minska risken för spel återfall. Behandlingen berör även de neurologiska förändringar som beroendet har orsakat, och strategier för att återställa eller hantera dessa.

Emotionella aspekter behandlas också, med särskilt fokus på de grundläggande känslor och affekter som kan ligga bakom beroendet. Att hantera dessa känslor, såsom ångest, tomhet och oro, är en viktig del av tillfrisknandeprocessen. Därutöver betonas vikten av att utvärdera och justera anknytningsmönster och relationer som kan ha påverkats negativt av beroendet. Spelfrihetens klient får också utbildning i copingmekanismer för att hantera spelsug samt verktyg för att reparera skadade relationer. 96% av människor med spelproblem uppfyller även kraven på någon annan mental diagnos. Därför tittar man även på andra potentiella beroenden som kan ta över när spelandet minskar.

Strategier för återfallsprevention och dagliga rutiner som främjar både fysisk och mental hälsa är också centrala teman i spelbehandlingsplanen. Genom en kombination av individuella och grupp-samtal, praktiska övningar, och interaktiva metoder strävar behandlingen efter att utrusta klienten med de verktyg som krävs för att uppnå en hållbar frihet från beroendet.

Efter att intensivkursen på 4 månader är slut påbörjas en ”underhållsbehandling” under 12 månader. Under den perioden fortsätter de digitala möten en gång i veckan. Totalt är spelberoende behandlingen hos Spelfriheten 16 månader.

Kostar Spelfriheten pengar?

Spelfriheten erbjuder gratis digitala självhjälpsmöten två gånger i veckan. Mötena är öppna för både anhöriga och spelare. De erbjuder även en spelberoende hjälplinje.

Om du vill ta del av Spelfrihetens öppenbehandling (16 månaders) kostar den 99000SEK. Spelfrihetens behandling är inte gratis. Du som spelberoende rekommenderas att söka ekonomiskt stöd hos din kommun, försäkringsbolag eller företag.

Fördelar med Spelfriheten

  • Du får tillgång till behandling inom 5 dagar
  • Digitala möten – De behöver inte resa någonstans
  • Inkluderar anhöriga i behandlingsprocessen
  • Helpline öppet dygnet runt för akut hjälp
  • Chat där du kan prata med någon som haft spelproblem.
  • Gratis självhjälpsmöten

Nackdelar med Spelfriheten

  • Kostar 99000SEK för en behandling
  • Deras Zoom möten passar inte alla.3
  • Intensivt schema som kan vara svårt att följa för vissa

Alternativ till Spelfriheten

Spelfriheten är en intressant organisation med en gedigen behandlingsplan. Behandlingen är dock dyr, så det är inte alla som har råd med den. Så vad finns det för alternativ till Spelfriheten i Sverige. QuitGamble.com/sv är ett helt digitalt alternativ till spelfriheten. QG är en gratis online plattform med människor med spelproblem. Online kan du vara helt anonym och behöver inte betala 99000SEK för att få hjälp.

Spelberoendes Riksförbund är en annan organisation som erbjuder spelberoende hjälp i Sverige. Spelberoendes Riksförbund anordnar gruppmöten runt om i landet. Du kan även besöka Ga – Gamblers Anonymous (Anonyma Spelare) möten.

Varje kommun ska enligt lag även erbjuda hjälp för spelberoende. Om du vill veta mer kan du kontakta din kommun.

Vill du läsa mer hittar du mer information på deras hemsida Spelfriheten.se

Founder of QuitGamble Anders Bergman
Anders Bergman
Anders Bergman MSc, MA About: As the responsible publisher, Anders advocates for easily understandable content through both texts and videos…Read more