HAPPINESS TESTET

Happiness testet analyserar din lyckokänsla genom att ställa frågor om hur världen uppfyller dina behov.

Vi tror att en glad och lycklig person är mer motståndskraftig mot beroende än en olycklig person. Om du är olycklig saknar du med stor sannolikhet något. Spelandet blir ett sätt att ersätta eller fly från detta.

Vi människor skapar band till saker. Om vi t ex saknar relationer till andra människor (du känner dig ensam), kommer vi skapa en koppling med något annat. Kanske är det alkohol, droger eller spel. Happiness testet är första steget och ger dig rekommendationer om hur du kan bota ditt spelberoende.

Vill du veta mer?

Profilbild
Krystian